สมัครเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ... บริหารธุรกิจอินเตอร์ที่ CIBA@ DPU


“Make your International Future now at CIBA- InterProgram”
1. โอกาสงานด้านบริหารธุรกิจกับองค์กรอินเตอร์ทั่วโลก ด้วยความชำนาญเฉพาะในกลุ่มวิชาที่เลือก เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศ  การตลาดยุคดิจิทัล และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
2. โอกาสงานในทุกอุตสาหกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา งานบันเทิง
3. อัตราเงินเดือนสูงกว่าด้วยดีกรีอินเตอร์
4. สอนและดูแลมาตรฐานด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 
5. มีคอร์สภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
6. เรียนกับอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมวิทยากรจากองค์กรชั้นนำระดับอินเตอร์
7. มีความหลากหลายของนักศึกษาจากกว่า 15 ชาติ ช่วยให้สามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมชั้น ช่วยเปิดโลกทัศน์ระดับอินเตอร์
8. มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส สวีเดน เกาหลีใต้ จีน
9. สร้างเครือข่ายระดับอินเตอร์กับเพื่อนจากหลากหลายชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ การทำงาน ตลอดจนการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคต
10. เรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ mindset ในการทำธุรกิจเป็นตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ด้วยวิชาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0 และการทำ startup business ในขณะเรียนเพื่อไปต่อยอดจริงเมื่อจบการศึกษา
11. มีโอกาสเลือกฝึกงานในปีสุดท้ายกับองค์กรในต่างประเทศ
12. ยกระดับความภาคภูมิใจในตนเองและความสำเร็จสู่ระดับอินเตอร์

ทำไมต้อง ... CIBA DPU

CIBA

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

CIBA

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

CIBA

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

“Make your International Future now at CIBA- Inter” ความหลากหลายของนักศึกษาจากกว่า 15 ชาติ ช่วยให้สามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมชั้น ช่วยเปิดโลกทัศน์ระดับอินเตอร์
ดร.ศยามล นองบุญนาก

โอกาสงาน

ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่

CIBA

อัตราเงินเดือน


ระดับหัวหน้างาน
   เริ่มต้น 60,000 - 80,000  บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
   เริ่มต้น 20,000 - 35,000   บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
   เริ่มต้น 16,000 - 18,000   บาท

ที่มา JobDB

 

บรรยากาศในการเรียน

CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA

กิจกรรม

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี-ปกติ (จ-ศ)
  • นักศึกษาไทย 398,000 บาท
  • นักศึกษาต่างชาติ 428,000 บาท
อนาคตนักธุรกิจมืออาชีพ รอคุณอยู่

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น