สมัครเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ... ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (IS)

เพื่อสร้างนักศึกษาให้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีและเข้าถึงโลกของ Digital Transformation ที่ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร แต่กลับเป็นการปฏิวัติองค์กรทุกส่วนให้เป็นดิจิทัล ด้วยการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงานจริงในรูปแบบการเรียนรู้จากสถานศึกษา 50% และสถานประกอบการอีก 50% จากความร่วมมือดังกล่าวของสถานประกอบจึงรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนสำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานจริง เสมือนเป็นบุคลากรขององค์กร

 

ทำไมต้อง ... CIBA DPU

CIBA

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

CIBA

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

CIBA

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

นักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจดิจิทัล ยังขาดอยู่อีกจำนวนมาก
เรียนจบมีงานทำ 100%

โอกาสงาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

CIBA

อัตราเงินเดือน 

ระดับหัวหน้างาน
   เริ่มต้น 49,664 - 81,378 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
   เริ่มต้น 34,059 - 56,604 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
   เริ่มต้น 20,463 - 34,601บาท
 

บรรยากาศในการเรียน

CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA

กิจกรรม

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร
  • 4 ปี-ปกติ (จ-ศ) 286,500 บาท
  • เทียบโอน-ปกติ (จบ ปวส.) (จ-ศ) 151,500 บาท
  • เทียบโอน-พิเศษ (อาทิตย์) 151,500 บาท
  • สามารถกู้โครงการ กยศ. ได้

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ – วันศุกร์
8.30น. – 16.30น