สมัครเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ... การบริหารทรัพยากรมนุษย์

        ภายในไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของภาคธุรกิจต่างๆ ควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

        ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การกำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ทำไมต้อง ... CIBA DPU

CIBA

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

CIBA

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

CIBA

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

HR ต้อง Transformation ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน จาก Classroom base learning เป็นการเรียนแบบ Project base learning หรือ Activity base learning
ดร.สุรวี คุนาลัย

โอกาสงาน

ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่

CIBA

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน

เริ่มต้น 80,000-110,000 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง

เริ่มต้น 35,000-40,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป

เริ่มต้น 18,000-20,000 บาท

ที่มา JobDB

บรรยากาศในการเรียน

CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA

กิจกรรม

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

  • ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 4 ปี-ปกติ (จ-ศ) 259,500 บาท
  • ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 2 ปี-ปกติ เทียบโอนจาก ปวส. (จ-ศ) 150,300 บาท
  • สามารถกู้โครงการ  กยศ. ได้
อนาคตนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ รอคุณอยู่

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น