fbpx

ปริญญาตรี การจัดการ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

"ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามทันยุคดิจิทัล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดมุ่งสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธุ์ Startup Business"

ทำไมต้องเรียน ... การจัดการ

1. เศรษฐกิจการค้าทั้งในระดับโลกและประเทศไทย ถูกขับเคลื่อนด้วยพลวัตรและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสัดส่วนมากกว่า 90% ของจำนวนธุรกิจทั้งหมด ครอบคลุมถึงกิจการการผลิต การค้า และธุรกิจบริการ [ref. Global Entrepreneurship Monitor]

2. ผู้ประกอบการ 400 กว่าล้านรายทั่วโลกอยู่ในช่วงเริ่มต้นและก่อร่างสร้างธุรกิจ ในจำนวนนั้น 70 ล้านรายสามารถนำเสนอสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรมออกสู่ตลาด และมากกว่า 20 ล้านรายที่สามารถเจาะตลาดนอกประเทศของตนได้สำเร็จ [ref. Global Entrepreneurship Monitor & OECD]

3. "การจัดการ" คือรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ "การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล" คือการพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจและรู้จักเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการริเริ่มและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจที่เราเป็นเจ้านายตัวเอง ในยุคทองของผู้ประกอบการทั่วโลก

4. กระแส "Startup Business" ในยุค Thailand 4.0 เปิดโอกาสสำคัญให้กับคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ปรารถนาและมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้แจ้งเกิดและเติบโตแบบก้าวกระโดด นับเป็นความท้าทายสำคัญของผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จเมื่ออายุยังน้อย ตามรอยรุ่นพี่ "อายุน้อยร้อยล้าน"

5. 42% ของวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากจบการศึกษา และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [ref. Voice TV] ... ใครที่อยากดังแบบดูดีมีความสามารถ ไม่จำเป็นต้องหล่อหรือสวยระดับพระเอกนางเอก ก็สามารถเป็นคนดังนั่งเล่าเรื่องราวต่อสื่อมวลชนและสถานบันต่างๆ ได้ไม่ยาก หากหน้าตาดีด้วย ก็ยิ่งจะได้รับคำชื่นชมว่าเป็นคนหน้าตาดีแบบมีสมองและสองมือ

6. @CIBA เราส่งเสริมการพัฒนาตนให้เป็น "Smart People" และ "Smart SMEs" หรือ "Startups" เสริมภูมิรู้ สร้างภูมิคิด ปลุกแรงบันดาลใจ บนหลักการของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มุ่งสร้างคนที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลเพื่อร่วมแรงผลักดัน "Smart Thailand" ในยุค Thailand 4.0

การจัดการในยุคดิจิทัล Thailand 4.0 ต้องคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร องค์กรต้องมีทีมทำงานที่มีความสารถในการจัดการที่ดี การจัดการที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีในยุคนี้

โอกาสงาน

ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ได้แก่

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
เริ่มต้น 46,000-66,666 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
เริ่มต้น 34,059-56,604  บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
เริ่มต้น 19,595-32,052  บาท

อนาคตนักการจัดการประกอบการดิจิทัลมืออาชีพ รอคุณอยู่