สมัครเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

ทำไมต้องเรียน..การเงินเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ หรือสร้างบริการในธุรกิจการเงิน ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การ จ่ายเงินออนไลน์, การซื้อหุ้นออนไลน์ ฯลฯในช่วงที่ผ่านมา มีบริการรูปแบบใหม่เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของ FinTech นั่นคือการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล (e-Payment) ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมอย่างมากหรือแม้แต่ PromptPay ที่เปลี่ยนวิธีการโอนเงินให้ง่ายขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ... มีการบรรจุเรื่อง FinTech เข้าไปใน แผนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)”

ทำไมต้อง ... CIBA DPU

CIBA

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

CIBA

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

CIBA

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

ในยุค FinTech การมีใบประกอบวิชาชีพทางด้านการเงินการลงทุน อาทิเช่น CFP,CFA ถือเป็นใบเบิกทางในการทำอาชีพในสายงานนี้
อ.เพียงใจ โพธิ์ถาวร

โอกาสงาน

ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบการเงินเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน ได้แก่

CIBA

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน
   เริ่มต้น 48,285 - 84,721 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
   เริ่มต้น 37,667 - 65,874  บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
   เริ่มต้น 20,463 - 34,601  บาท

 

บรรยากาศในการเรียน

CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA

กิจกรรม

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

  • ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 4 ปี-ปกติ (จ-ศ) 259,500 บาท
  • ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 2 ปี-ปกติ เทียบโอนจาก ปวส. (จ-ศ) 150,300 บาท
  • สามารถกู้โครงการ  กยศ. ได้
อนาคตนักการเงินมืออาชีพ รอคุณอยู่

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น