fbpx

หลักสูตรมืออาชีพ ‘เรียนไป ทำงานไป’ สร้างนักศึกษา Influencer สู่ตลาดแรงงาน

แนวโน้มตลาดจ้างงานในไทยปี 66 ต้องการงานไอที-โลจิสติกส์-ฝ่ายขาย-การตลาด แต่แนวโน้มแรงงานลดลง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ มาร์เทค และ เทล สกอร์ ติวเข้มทักษะการตลาดดิจิทัล สร้างแรงงานมืออาชีพตอบโจทย์ตลาดยุคดิจิทัล และสร้างรายได้ระหว่างเรียน

“ดร. รชฏ ขำบุญ” คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี  (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) บอกว่า จากข้อมูลของ  ManpowerGroup ที่ระบุว่า แนวโน้มตลาดจ้างงานในไทยปี 2566 เพิ่มขึ้น ขณะที่ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง โดยรายงานว่า 3 สายงาน ได้แก่ ไอที-โลจิสติกส์-ฝ่ายขาย การตลาด  เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในไทย  จะเห็นได้ว่า สายงานด้านการขายและการตลาด ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานตลอดเวลา แต่จากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รูปแบบของการตลาดจึงปรับเปลี่ยนไปสู่การตลาดแบบดิจิทัลมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ หลักสูตรการตลาดดิจิทัลของ CIBA DPU ได้ปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีพร้อมปรับวิธีการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยการลงมือทำ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ล่าสุด ลงนามความร่วมมือกับ สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด หรือ “มาร์เทค” (MarTech) และบริษัท เทล สกอร์ จำกัด หรือ “เทล สกอร์” (Tellscore) สร้าง “หลักสูตรมืออาชีพ”

พิธีลงนามความร่วมมือ

“หลักสูตรมืออาชีพ” นี้มี Tellscore ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรีวิวสินค้าที่รวบรวมมืออาชีพ (Influencer) ทั่วประเทศไทยไว้ในแอปพลิเคชั่นเดียว ซึ่งจะมีเทคโนโลยีช่วยแนะนำ Influencer ที่มีความถนัดในแต่ละด้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะมาร่วมพัฒนานักศึกษาของเราให้เป็นมืออาชีพด้านการตลาดดิจิทัลอย่างแท้จริง

“ดร. รชฏ” อธิบายเสริมว่า ในส่วนของ “มาร์เทค” จะช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการนำเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR/VR) ระบบคลาวน์ เป็นต้น มาผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการตลาดและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ยกตัวอย่างการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด  ดำเนินการ และวัดผลแคมเปญตลอดกลยุทธ์ด้านการตลาดอื่นๆ ซึ่งเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อพัฒนาตนเองถึงเกณฑ์ Tellscore นักศึกษาของเราจะได้เป็น Influencer ในแพลตฟอร์มนี้ด้วย จะทำให้นักศึกษามีรายได้ตั้งแต่ปี 1 โดยการันตีเริ่มตั้งแต่ 100 เหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นตามระดับทักษะของนักศึกษา Tellscore จะมีเทคโนโลยีช่วยแนะนำ Influencer ที่มีความถนัดในแต่ละด้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

“หลักสูตรมืออาชีพ” นักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้กับมืออาชีพที่อยู่ในสายงานนั้นๆ โดยตรง จะทำให้มีทักษะทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหน้า เช่น การพรีเซนต์สินค้า การออกหน้ากล้อง เป็นต้น ต่าง ๆ เหล่านี้ Tellscore จะช่วย Coaching ส่วนทักษะเบื้องหลัง ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการวางแผนการตลาด และอื่นๆ  โดย  “มาร์เทค” จะเป็นผู้ฝึกทักษะให้ทั้งหมด นักศึกษาก็จะมีทักษะทั้ง 2 ด้าน ทำให้สามารถวางแผนการตลาดหรือทำคอนเทนต์ให้สอดรับกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  ขณะเดียวกัน CIBA DPU ได้จัดทำ Ecosystem ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นห้องไลฟ์สดที่มีความพร้อม รวมทั้งจัดธีมให้เหมาะกับสินค้าแต่ละชนิดอีกด้วย” “ดร. รชฏ” อธิบายถึงหลักสูตร

“ดร. รชฏ” กล่าวอีกว่า ผลงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการอบรมโดยวิทยากร และการให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการผ่านโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการันตีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรเรา และการนำมืออาชีพ ในสายงานด้านการตลาดมาเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกและพัฒนาทักษะของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นบัณฑิตหลักสูตรการตลาดดิจิทัลที่จบออกไป เป็นผู้ที่มีทั้งทักษะ ความรู้  และมีความสามารถหลากหลายตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

“น.ส.สุวิตา จรัญวงศ์” ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท เทล สกอร์ จำกัด กล่าวด้วยว่า Tellscore มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงสนามจริง เพื่อฝึกประสบการณ์ในโลกของการเป็นมืออาชีพ เพราะการได้ลงมือปฎิบัติจริง นักศึกษาจะเห็นตัวแปรที่ทำให้ทฤษฎีจากห้องเรียนเปลี่ยนไป ซึ่งการฝึกจริงจะทำให้เกิดทักษะและมีความชำนาญมากขึ้น ถือเป็นการติดอาวุธทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปต่อสู้ในโลกความจริง

ที่มา  : https://www.komchadluek.net/news/education/556120?fbclid=IwAR37myOgxpeyUWQUL8zqLnHPjTVXAVjZlwhvlqP7ICmwEOr82812dhxFPYY