fbpx

ความแตกต่างคือเส้นทางที่เหนือความคาดหมายสู่ความสำเร็จในระดับสากลอย่างผู้นำที่มีจริยธรรม

ความแตกต่างคือเส้นทางที่เหนือความคาดหมายสู่ความสำเร็จในระดับสากลอย่างผู้นำที่มีจริยธรรม

ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความสนใจที่จะอ่านบทความที่เขียนขึ้นอย่างตั้งใจโดยนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่ง ผม กฤษเพชร โสภณวานิชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ครับ

ก่อนที่ผมจะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะก้าวข้ามขีดความสามารถของตัวเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในระดับสากล แน่นอนว่าผมทราบดีว่าการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นผู้นำ และการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารข้ามวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจคือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาศักยภาพ DPU เป็นมหาวิทยาลัย potential ที่พร้อมที่จะเป็นพื้นที่ในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

ความแตกต่างคือเส้นทางที่เหนือความคาดหมายสู่ความสำเร็จในระดับสากลอย่างผู้นำที่มีจริยธรรม

ผมจะขอยก 3 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีศักยภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งเห็นว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อตัวผมและอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่านบทความนี้ คือจริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics) การบริหารองค์กรแบบสิ่งมีชีวิต (Organic Organizational Management) และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสิทธิผู้บริโภค (Relationship Marketing and Consumerism) ซึ่งเป็นรากฐานแห่งการบริหารองค์กรแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน แน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ผมเป็นผมในวันนี้คือการหล่อหลอมของมหาวิทยาลัยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล่าสุดที่ผมได้มีโอกาสได้รับเลือกเป็นทีมที่ดีที่สุดในด้านการนำเสนอที่ชัดเจน คำแถลงการที่แข็งแกร่ง แนวคิดที่เป็นวัตกรรม และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (The Best in Terms of Clear Presentation and Strong Argument/Innovative Idea and Team Collaboration) จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเกียรติยศ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) COIL – Honours Program 2021 หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ชี้ให้ถึงศักยภาพความเป็นผู้นำในระดับสากลที่มีจริยธรรมและจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าขาดการผลักดันของมหาวิทยาลัย
ผู้แสวงหาโอกาสมักเป็นมากกว่าผู้ได้โอกาส

ตลอดชีวิตที่ผ่านมานี้ผมได้มีโอกาสเรียนจากอาจารย์กว่า 15 ประเทศ และเคยทำงานกับสมาชิกจาก 11 ประเทศ เคยผ่านระบบการศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน ในประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้ผมได้เข้าใจความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โอกาส นอกจากที่ผู้อื่นจะหยิบยื่นให้เราเเล้ว เราต้องเรียนรู้ที่จะแสวงหา เป็นผู้ส่งต่อและให้โอกาสผู้อื่นด้วย

ผมพยายามพัฒนาตัวเองเสมอ ทั้งในรูปแบบของการแข่งขัน การร่วมสัมมนาทั้งในด้านธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังคงพยายามที่จะสร้าง community และพัฒนาสมาชิกที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ในมหาวิทยาลัยแต่ในระดับสากลที่ใช้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีนในการสื่อสาร พยายามที่จะ empowerment ให้สมาชิกได้มีโอกาสใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ไร้ข้อจำกัด

ขั้นแรกของการพัฒนาศักยภาพของตนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันมาตรฐานระดับสากล คือการยอมรับในจุดอ่อนของตน และมองให้เด็ดขาดเพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนมันเป็นความแข็งแกร่งที่เป็นรูปธรรมได้ในอนาคต ให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ ผู้คนใหม่ ๆ ใช้ทั้งเหตุผลและสัญชาติควบคู่กันไป และอย่าลืมมีความสุขกับมัน

สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและพร้อมที่จะกำหนดมันด้วยตัวเอง และคงไม่มีวิธีไหนที่จะทำให้เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นไปมากกว่าการที่เราจะได้มีโอกาสร่วมงานกัน ผมจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับคนที่มีศักยภาพที่บางทีเราอาจไม่รู้จัก ขอแค่คุณเป็นคนที่มี passion พร้อมที่จะเรียนรู้ แบ่งปัน และมีความสม่ำเสมอ เท่านี้ก็เพียงพอเเล้วสำหรับการเริ่มต้น ขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบครับ

กฤษเพชร โสภณวานิชกุล
กฤษเพชร โสภณวานิชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ