fbpx

CIBA_มธบ. มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการเงินรู้รอบด้านทั้งไอทีและการเงิน สอดรับยุค FinTech รองรับการพัฒนาประเทศ

CIBA_มธบ. มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการเงินรู้รอบด้านทั้งไอทีและการเงิน สอดรับยุค FinTech รองรับการพัฒนาประเทศ ย้ำธุรกิจการเงินยุคใหม่ต้องการนักการเงินที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ชี้ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ แนะเด็กรุ่นใหม่เรียนแล้วไม่ตกงาน

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ส่งผลให้หลายๆ หน่วยงานต้องมีการปรับตัวเองเพื่อให้เท่าทัน และนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ในการทำงาน การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า เช่นเดียวกับธนาคารต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่มีการปรับตัวสูงมาก ทั้งมีการนำแอพพลิเคชั่น Mobile Banking หรือ Internet Banking มาให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลามาธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารทุกแห่งประหยัดต้นทุนจากการดำเนินงานได้โดยปิดสาขาลงเป็นจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาบุคลากรซึ่งทำงานด้านสาขาการเงินการธนาคารที่เข้าใจระบบการทำงานของเทคโนโลยี โดยทำงานร่วมกับนักไอทีหรือนักออกแบบระบบนั้น ในประเทศไทยกลับมีน้อยมากหรือเรียกได้ว่าขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ ดังนั้น การสร้างบุคลากรหรือนักการเงินที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีจึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจด้านการเงินสูงมาก

“วิทยาลัย CIBA มธบ เป็นวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ผลิตบุคลากร ทั้งด้านการเงิน การธนาคาร บัญชี การตลาด และการบริหารธุรกิจทั้งหมด มุ่งผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ ภายใต้การเรียนรู้องค์ความรู้สมัยใหม่และที่สำคัญมีการเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน นั้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลต่อการบริการในธุรกิจการเงินโดยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การจ่ายเงินออนไลน์, การซื้อหุ้นออนไลน์ และเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) หรือการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล (e-Payment) ระบบ PromptPay รวมถึงเข้าใจระบบ Blockchain เพราะหากผู้เรียนเข้าใจระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ก็จะสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับนักไอที ผู้สร้างระบบได้ ดังนั้น วิชาเอกการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงินไม่ใช่สอนให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมได้ แต่สอนให้มีความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบ ธุรกิจในการเงินทั้งหมด และที่สำคัญเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยยืนหนึ่งเรื่องธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน จึงเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ตอบโจทย์ของโลกดิจิทัลในปัจจุบัน โดย CIBA มุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านการเงินมาอยู่ในระบบของดิจิทัล เช่น การปรับรูปแบบการเงิน การลงทุน การคลัง การทำธุรกรรมทางการเงิน การทำสัญญาล้วนเป็นดิจิทัลทั้งหมด แต่บุคลากรในตลาดแรงงานส่วนใหญ่นั้นมีเพียงนักไอทีที่อาจไม่ได้เข้าใจระบบการเงิน การที่วิทยาลัย CIBA เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกดังกล่าว มีการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาผนวกกับศาสตร์การเงิน ทั้ง 2 ศาสตร์ นี้ จะสามารถให้นักการเงิน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวางแผนทางการเงิน ผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เข้าใจและสื่อสารกับนักไอที ได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น และตอบสนองการสร้างคนที่รองรับการพัฒนาของประเทศอีกด้วย ฉะนั้น นักศึกษาที่สนใจด้านการเงิน การลงทุน การธนาคารและเทคโนโลยีการเงินสามารถมาเรียนในหลักสูตรดังกล่าวได้ เพราะเรียนแล้วไม่ตกงานอย่างแน่นอน

ที่มาhttps://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/24859