fbpx

4 หลักสูตรยอดฮิตในปี 2020

4 หลักสูตรยอดฮิตในปี 2020

16 ธันวาคม 2562 334

CIBA เผย 4 หลักสูตรยอดฮิตในปี 2020 บัญชี-โลจิสติกส์-ธุรกิจระหว่างประเทศ-การตลาดยุคดิจิทัล คณบดี ชี้ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง พร้อมโชว์ไอเดียเรียกลูกค้าเข้าบูทด้วย “โรบอทแดนซิ่ง” และการบันทึกบัญชีอัตโนมัติด้วย AI ในงาน Open House 2019

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy :CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เปิดเผยว่า มธบ. ได้จัดงาน Open House 2019 ภายใต้ธีม “The Future Survivor” เพื่อเปิดบ้านให้นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนศาสตร์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน

นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย จะได้เห็นมุมมองและจุดเด่นของแต่ละหลักสูตร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้นำนวัตกรรมสมัยใหม่ผนวกกับเทคโนโลยีมาใช้โชว์ในงานครั้งนี้

157649958580

ในส่วนของ CIBA ได้รวบรวมนวัตกรรมสมัยใหม่มาโชว์ในงานครั้งนี้เช่นกัน อาทิ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้นำโรบอทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งมาจัดแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการบัญชียุคดิจิทัล ได้นำเสนอโปรแกรมของ ZTRUS ในรูปแบบการจัดทำบัญชี ที่บันทึกบัญชีอัตโนมัติด้วย AI (Artificial Intelligence)

หลักสูตรการเงินเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน ใช้ซอฟต์แวร์ของฟินันเซีย เพื่อช่วยในการเทรดหุ้น ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในการเทรดหุ้นจากสถานการณ์จริง และหลักสูตรการตลาดยุคดิจิทัล มีการนำโรบอทแดนซิ่งมาโชว์ เพื่อจำลองสถานการณ์ขององค์กรภาคธุรกิจ ในการดึงความสนใจของลูกค้าหรือเรียกลูกค้าเข้าบูธ เป็นต้น

ดร.ศิริเดช กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรของ CIBA ในปีการศึกษา 2563 ที่นักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าเรียน 4 อับต้น คือ 1.หลักสูตรการบัญชียุคดิจิทัล 2.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3.ธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ และ4.การตลาดยุคดิจิทัล

157649958731

เนื่องจาก 4 หลักสูตรดังกล่าว เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนของประเทศตลาดแรงงานมีความต้องการสูง ทำให้นักเรียนที่เข้ามาชมหลักสูตรสนใจเรียน 4 หลักสูตรนี้เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรของ CIBA ได้ปรับหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งการปรับหลักสูตรจะสอดคล้องตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาปรับตัวเท่าทันเทคโนโลยี ที่สำคัญยังเป็นการผลิตนักศึกษาให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานด้วย

157649958724

ดังนั้นการเรียนที่นี่ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ ไม่ต้องนั่งจดเลคเชอร์อย่างเดียว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไว้ด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนที่มาเรียนได้ทดสอบและลงมือปฏิบัติงานจริง ค้นหาตัวตนและความชอบในสาขาที่ใช่สำหรับตัวเอง จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันแห่งนี้

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/858456