fbpx

มธบ.ร่วม ผปก.ภาคธุรกิจ ตั้ง DP School รองรับแรงงาน Soft Skills ยุคดิจิทัล

          มธบ. จับมือ บริษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัดและ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ จัดตั้ง DP School เน้นพัฒนาบุคลากร Soft Skills ด้านต่างๆ ตามความต้องการของภาคธุรกิจ ในศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานยุคดิจิทัล ชี้ ปีแรก มี ภาคธุรกิจ เสนอร่วมโครงการ และ ให้ผลิตบุคคลกร 6 แห่ง เตรียมเปิดรับปีแรก รับ 100 คน ใช้เวลาศึกษา 1-2 ปี ไม่จำกัดอายุ และไม่มีวุฒิ

          ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดี สายงานภาคี สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และ DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือ บริษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัด และ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ จัดตั้ง DP School เพื่อพัฒนาหลักสูตร เน้น การพัฒนาศักยภาพของกำลังคน ด้าน Soft Skills ในด้านต่าง ที่ ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และความอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 และรองรับการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ที่เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงโลกให้ล้ำไปอีก

โดยหลักสูตร Soft Skills เป็นทักษะที่สร้างคนรุ่นใหม่ ให้มีกระบวนการคิด และแนวทางแก้ปัญหา มีความกล้า มีภาวะผู้นำ และผู้ตาม ได้เป็นอย่างดี โดยช่วยให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันได้ และผลที่ได้ตามมาคือ ประเทศชาติ ได้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่หุ่นยนต์ไม่สามารถจะเข้ามาทดแทนได้ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ,ทักษะการสร้างแรงจูงใจ,ทักษะการเจรจาต่อรอง ,ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และการสร้างทีมงาน ฯลฯ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ ภาคเอกชนหลายราย ที่ต้องการบุคลากร คุณภาพ เช่น บริษัท เดอะบางกอก เรซิเดนท์ 88 จำกัด ,บริษัท เอ็นที มายด์ฟูลเนส เวทธ์ จำกัด บางกอก แมริออทมาร์คีส์ ควีน ปาร์ค และเอสซี กรุ๊ป ซึ่งผู้ผ่านหลักสูตร DP School จะได้รับการฝึกงาน และมีโอกาสได้ทำงานในองค์กร

อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ ประธานบอร์ดบริหาร DP School อดีตวิศวกร นาซ่า และที่ปรึกษาด้านการบริหารสมัยใหม่ องค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวว่า DP School เปิดรับบุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา แต่ดูความพร้อม และศักยภาพของแต่ละบุคคล และดูความต้องการของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ว่าต้องการบุคลากรไปทำงานด้านใด ซึ่งบุคลากร ที่มาร่วมกับ DP School จะต้องผ่านการฝึกทักษะอย่างเข้ม ก่อนที่จะไปทำงาน ณ สถานที่จริง โดยผู้ผ่านการฝีก จาก DP School จะไม่มีวุฒิการศึกษา เหมือนกับการเรียนในสถานศึกษา แต่สิ่งที่ได้ คือ ทักษะต่าง ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งอาจจะยังหาไม่ได้ในสถานศึกษา ในประเทศไทย

ดยปีแรก ตั้งเป้ารับทั้งหมด 100 คน ส่วนค่าเรียน และสถานที่เรียน รวมถึงการแนะนำให้คนทั่วไปได้รู้จัก DP School ทาง มธบ.จะเป็นผู้กำหนด ส่วนระยะเวลาในการเรียนกำหนดไว้ที่ 1-2 ปี และลงทำงานปฏิบัติจริง 

ด้าน นางสาวนภสร ศิริภักดี ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park กล่าวว่า การที่โรงแรมเข้ามาร่วม กับ DP School ในครั้งนี้ เพราะ ที่ผ่านมาเจอปัญหาเรื่องศักยภาพบุคคลกร ภายใน ไม่เพียงพอ และ DP School มีโครงการ สร้างบุคคลกร ที่มี Soft Skills รองรับกับโจทย์ความต้องการของโรงแรม และโรงแรมเป็นองค์กรใหญ่มีห้องพักมากกว่า 1,000 ห้อง ในระดับห้าดาว ดังนั้นบุคลากรที่เข้ามาร่วมงานต้องมีความพร้อม ที่จะประสานงานและทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ นายตติย มีเมศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเลนโซ่ แอโรสเปซ จำกัด กล่าวว่า การเข้าร่วมกับ DP School ในครั้งนี้ เพราะ บริษัทอยู่ในระหว่างการขยายงาน ต้องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง โดย บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน ส่งออก หลายประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน อังกฤษ สิงคโปร์ เป็นต้น โดยการทำงานจะต้องใช้บุคลากรนับร้อย และทุกคนต้องมีพื้นฐาน และ สามารถปรับใช้ในงานได้ ที่สำคัญสามารถก้าวต่อไปถึงระดับไฮเอนด์ และที่สำคัญ คือ นักลงทุน ย้ายฐานการผลิตมาไทย หลังจาก สหรัฐอเมริกา และจีน มีปัญหากัน เป็นโอกาสที่ประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจึงได้วางแผนรองรับ โดยการสร้างบุคลากรด้านนี้ รองรับ และ DP School เป็นตัวช่วยที่สำคัญของบริษัทในอนาคตได้