fbpx

การตลาดยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัล นักธุรกิจและผู้บริโภคแสนจะใกล้ชิดกันมาก โดยการสื่อสาร การขาย หรือการตลาดผ่านออนไลน์ และมีโซเชียลเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขาย ซึ่งในยุคดิจิทัลเราไม่สามารถ นำไข่มาแลกข้าว หรือ นำเสื้อผ้ามาแลกข้าว ได้อีกต่อไปโลยีหรือไอทีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือ ในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมตามการเวลา เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจ

 

เคยมีคนถามเหมือนกันว่า “ทำไมไอทีกลายเป็นมีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ” ก็ตอบได้เลยว่า เป็นวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจทั้งหลายได้ใช้เวลาไปกับความคิด เนื่องจอกธุรกิจต่างๆเร่งรีบ มีการแข่งขันสูงนักธุรกิจจึงควรใช้เวลาไปกับการก่อสร้างสินค้า หรือวางแผนธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมายและช่วยให้ธุกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน