fbpx

4 ข้อควรรู้ สำหรับนักการตลาดในยุคดิจิทัล!

ในโลกธุรกิจออนไลน์ หากคุณต้องการผลกำไรและทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้ ทักษะการเป็นนักการตลาดออนไลน์ที่ดีจะต้องติดตัวคุณไปด้วย เรามีข้อแนะนำการก้าวเข้าสู่เป็นนักการตลาดออนไลน์ในยุคนี้ ที่ประสบความสำเร็จสูงยิ่งขึ้นมาฝากกันค่ะ

1.นำการตลาดออฟไลน์มาใช้

ถึงจะมีความซับซ้อนกว่า แต่หลักการตลาดแบบดั้งเดิมคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะการทำ SEO ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ ประยุกต์ความรู้เดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จะทำใหธุรกิจก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น

2.ห้ามหยุดเรียนรู้

โลกธุรกิจออนไลน์คือ โลกแห่งการเรียนรู้ พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแผนการตลาดไม่มีวันหยุดนิ่ง และเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อรับมือกับผู้บริโภคได้ทัน

3.รู้จักรอคอย

ความสำเร็จบนธุรกิจออนไลน์ไม่ได้ประสบความสำเร็จรวดเร็วเหมือนกันทุกคน ดังนั้น คุณไม่ควรที่จะถอดใจหรือทิ้งผลงานในระยะสั้น คุณสมบัติที่ดีของนักการตลาดออนไลน์ คือต้องเป็นผู้รอด้วยเช่นกัน

4.ความน่าเชื่อถือต้องสร้างเอง

ความน่าเชื่อถือบนโลกธุรกิจออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ การทำการตลาดที่ดี คุณต้องให้ความสำคัญในข้อนี้ เพราะคือหัวใจหลักที่ทำให้ธุรกิจมั่นคง

นอกจากนี้ เรายังต้องตามเทคโนโลยีและโลกให้ทันกันด้วยนะคะ เพราะถ้าแม่นความรู้ในตำรา แต่ไม่สามารถนำมาประยุคใช้ในโลกดิจิทัลออนไลน์แบบนี้ได้ ก็อาจทำให้เราพลาดอะไรไปอีกหลายอย่างเลยล่ะค่ะ