fbpx

มธบ. ลงนามความร่วมมือ บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (ขวา) ร่วมกับ นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่มา:https://www.balancemag.net/26410/