สมัครเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ... การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธรุกิจอาเซียน

Asian perspective: เข้าใจมุมมองธุรกิจทั้งในประเทศไทย และประเทศสมาชิก ASEAN + 6 พร้อมโอกาสศึกษา-ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
Progressive education: มีรายวิชาที่ทันสมัยและระบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ สอนโดยคณาจารย์และวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจในประเทศสมาชิก ASEAN + 6
Work-life balance: มีแผนการเรียนที่เหมาะกับ Life style ของคนรุ่นใหม่วัยทำงาน ไร้กังวลเรื่องเวลาด้วยการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ เพียง 1 วัน/สัปดาห์ ผสานกับการเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ล้ำสมัย เรียนจบได้ภายในระยะเวลา 18 - 24 เดือน
Industry network: ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจใน ASEAN + 6
High service quality:  มีระบบดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองผ่านทางสื่อออนไลน์ มีระบบการลงทะเบียน online ที่ทันสมัยและรวดเร็ว
Supportive learning environments:  สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน อยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร มีห้องสมุดที่ทันสมัยและถึงพร้อมด้วย online database ทางด้านบริหารธุรกิจ มีบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่สวยงามและดูผ่อนคลาย
High-quality program at a reasonable price: ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเริ่มต้นเพียง 168,000 บาท สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนรายเทอมกับทางมหาวิทยาลัย และมีทุนการศึกษาสำหรับพนักงานบริษัท ข้าราชการ ศิษย์เก่า เป็นต้น

ทำไมต้อง ... CIBA DPU

CIBA

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

CIBA

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

CIBA

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

เน้นความเข้าใจเชิงลึกของตลาด การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
เข้าใจในการสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ (Innovation Management)
และการมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจพงศ์

โอกาสงาน

ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบบริหารธุรกิจอาเซียน ได้แก่

CIBA

อัตราเงินเดือน


ระดับหัวหน้างาน
   เริ่มต้น 48,000-85,000 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง
   เริ่มต้น 28,000-48,000 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป
   เริ่มต้น 19,000-35,000บาท

 

บรรยากาศในการเรียน

CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA

กิจกรรม

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

  • หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์,ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
  • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 168,000 บาท
อนาคตนักธุรกิจมืออาชีพ รอคุณอยู่

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น