สมัครเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ...เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

ข้อมูลถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่มากมาย ถ้าเราสามารถนำข้อมูลมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีเทคนิคการเลือกใช้ข้อมูล มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจก็สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรธุรกิจได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การนำเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์องค์กรธุรกิจมาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิธีการพิจารณาตัดสินใจจะอาศัยหลักการวิเคราะห์หน่วยท้ายสุดทางเศรษฐศาสตร์ (Marginal analysis) ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการวิเคราะห์หน่วยท้ายสุดนี้เป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งที่เศรษฐศาสตร์นำมาใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเลือกต่างๆ ของบุคคลและหน่วยเศรษฐกิจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (Marginal costs) และประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น (Marginal benefits) จากการจัดสรรทรัพยากรจากการแก้ปัญหานั้น โดยมีหลักการว่า การจัดสรรทรัพยากรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทรัพยากรถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ให้ประโยชน์สุทธิท้ายสุดที่สูงสุด นอกเหนือจากวิเคราะห์หน่วยท้ายสุดทางเศรษฐศาสตร์แล้ว ยังมีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อื่นๆที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจขององค์กรธุรกิจ

ทำไมต้อง ... CIBA DPU

CIBA

หลักสูตรตรงกับ
เทรนด์งานในประเทศไทย 4.0
เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง

CIBA

Makerspace & Co-working space
การเรียนรูปแบบใหม่
ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

CIBA

มีระบบรองรับในการทำธุรกิจ
ตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุน
ไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง

การวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ หรือการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ อาวุธสำคัญคือข้อมูล
ดังนั้นการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่รวดเร็วและแม่นยำ
ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

โอกาสงาน

ตำแหน่งต่างๆของผู้ที่เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ได้แก่

CIBA

อัตราเงินเดือน

ระดับหัวหน้างาน

    เริ่มต้น 40,000-80,000 บาท

เจ้าหน้าที่ระดับกลาง

    เริ่มต้น 25,000-40,000  บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป

    เริ่มต้น 18,000-25,000  บาท

ที่มา JobDB

บรรยากาศในการเรียน

CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA
CIBA

กิจกรรม

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

  • ค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี ปกติ 248,000 บาท
  • สามารถกู้โครงการ กรอ. กยศ. ได้
อนาคตนักเศรษฐศาสตร์มืออาชีพ รอคุณอยู่

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น