หลักสูตรปริญญาตรี

BACHELOR PROGRAMS

หลักสูตรบริหารธุรกิจ INTERNATIONAL PROGRAM

Bachelor of Business Administration (International Program)

หลักสูตรปริญญาโท

Master PROGRAMS

Location

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่นหลักสี่กทม 10210

PHONE

02-954-7300

EMAIL

ciba@dpu.ac.th

WORKING TIME

วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30น. - 16.30น